Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Jak nakreslit dům Albrechta Dürera tužkami Castell 9000

  • Dospělí 
  • Teenager 
  • 180 min
Co budete potřebovat:
Papír, grafitové tužky Castell 9000, oře-závátko a pryž. 

Volba motivu

Vyhledejte si pohodlné místo, kde budete mít dobrý výhled na motiv, který chcete malovat. 
Ujistěte se, aby byl dostatek místa pro motiv nad a pod čarou.

Perspektiva

Na začátku je nutné usadit správně motiv do prostoru. Najít horizontální linii, která je zhruba na úrovni očí. Na všechno, co se nachází nad touto linií, pohlížet zespodu a všechno pod touto čarou, vidíte shora (ptačí perspektiva).
Nakreslete si horizontální linii na papír tvrdou tužkou (alespoň tvrdost H ). Měla by být dostatečně viditelná, ale zase ne moc silná, aby nerušila vlastní motiv.
V případě budov nejlépe funguje roh budovy jako vertikální linie.

Totéž platí pro vertikální referenční linii. Vše vpravo od linie je vidět zprava, vše nalevo od linie je vidět zleva. Při kreslení této vertikální linie se ujistěte, že společně s horizontální linií svírá pravý úhel.

 

Předběžná skica

Nyní je na čase přenést základní charakteristické rysy objektu na papír. Toto funguje nejlépe tak, když zanesete co nejvíce nejdůležitějších hlavních linií. K tomu použijte tvrdší tužku (ne měkčí než HB), která je jasně viditelná, ale do obrázku viditelně nezasahuje.

Neváhejte a dovolte si trochu umělecké svobody: nemusíte kreslit každý malý detail, a ne každý úhel musí být dokonalý. Kolik podrobností zahrnete do výkresu, je zcela na Vás. Zachyceno by mělo být pouze to nejdůležitější, tedy co daný objekt charakterizuje - tvar střechy, výklenky a okna.

Zachycení světla a stínu

Za slunečných dnů se světelné podmínky rychle mění. Proto je dobré kreslit objekt v takové poloze slunce, která trvá co nejdéle. K rychlému označení všech linií, na které se chcete později zaměřit, můžete použít měkkou tužku (např. 3B). Objekt si můžete také vyfotit, abyste se mohli k doladění světla a stínů později vrátit. 

Dřevěné trámy

Nyní můžete zachytit různé detaily. Grafitové tužky Castell 9000 jsou k dispozici v 16-ti stupních tvrdosti. Tento široký výběr Vám umožní kreslit všechny odstíny šedé. Dřevo a dřevěné trámy jsou velmi charakteristické pro tuto budovu. Dřevěné trámy jsou namalovány tvrdou tužkou 2H. Dřevo balkonu je nakresleno tužkou HB, trámy pod okny a tmavé dřevo na balkonu na jsou nakresleny tužkou 3B.

Čím je tužka měkčí, tím je linie tmavší a naopak.

Detaily

Nejdůležitější detaily, které jsou typické pro dům Albrechta Dürera, jsou okenní tabulky. Pro základ okenních tabulek zvolte tvrdou tužku H. Skleněnou výplň okenních tabulek dokreslete měkkou tužkou 3B. Jsou to místa, kde slunce vrhá nejvíce světla a kde vzniká hra stínů. 

Střecha

Pro zachycení charakteru střechy nemusíte vykreslovat jednotlivé tašky, ale stačí volně nakreslit linie ve stejném směru tašek. Po staletí se střechy lehce deformovaly a vytvořily svůj tvar. Místy jsou viditelné prohlubně, kde je více stínu a jsou tmavší. Volným šrafováním měkkou tužkou, např. 5B, můžete krásně vystihnout nerovnosti střechy.

Kamenný základ

Základní kámen je tmavší než omítnutá část a má hrubý povrch. Zachytit tento rozdíl můžete lehkými tahy celé plochy velmi měkké tužky, např. 6B, přes hrubou strukturu papíru.
Na spodní část domu, základ domu, naznačte konce kamenů. To je vše, co je potřeba k zachycení charakteru stěn z pískovcových bloků. 

Hotová práce

Nakreslit historickou budovu se může zdát na první pohled nelehký úkol. Ale není. Důležité je zachovat postup v jednotlivých krocích, správně zachytit perspektivu objektu a jednotlivé charakteristické detaily. Jaký bude výsledný obrázek zaleží na Vašem osobním stylu a vlastní kreativitě. Používání různých stylů kreslení je nezbytnou součástí hledání vlastní cesty.