Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Základní techniky s grafitovou tužkou Castell 9000

Výrobu legendární grafitové tužky CASTELL 9000 zahájil Hrabě Alexander von Faber-Castell v roce 1905. Její jedinečná kvalita a velký výběr různých stupňů tvrdosti z ní učinily oblíbený psací a kreslící nástroj nejen pro umělce a ilustrátory. Černá grafitová tuha je plně zalepena do dřevěného pouzdra (technologie SV) a díky tomu je tuha obzvláště odolná proti polámání při pádu na zem. Grafitová tužka CASTELL 9000 je k dispozici v 16 různých stupních tvrdosti, což z ní činí ideální tužku pro všechny technické a umělecké směry a nabízí špičkovou kvalitu při širokém využití.

Úchop tužky

Různé uchopení tužky ovlivňuje celkový výraz kresby. Zatímco pro volné skicování a stínování je vhodné držet tužku na jejím konci, pro detailní kresbu je vhodné držet tužku blíže k hrotu tužky.

Tlak na tužku

Díky změně tlaku na tužku můžete stejnou tužkou namalovat různě jemné i různě široké linie. Kreslení rovnoběžných čar při současném zvyšování a snižování tlaku je pro tuto techniku dobrým cvičením.

Různé druhy papíru

Výběr papíru je velmi důležitý pro charakter a konečný vzhled kresby. Na ukázce vpravo můžete vidět tužku Castell 9000 Jumbo 8B, kterou jsme použili na třech různých typech zrnitého papíru. V závislosti na hrubosti zrna papíru je struktura kresby jemná nebo hrubá.

Světlo a stíny

V monochromatickém zobrazení jsou barvy vyjádřeny v tónových hodnotách. Různé odstíny šedé vyjadřují intenzitu barev obrazových prvků, vlastnosti povrchu a dopad světla. Poskytují tak obrazu život a hloubku.

Grafitová stopa

Při jednoduché kresbě vede grafitová stopa stejným směrem. Různé hloubky stop je možné dosáhnout překrýváním jednotlivých čar. Vzdálenost mezi čarami také změní optický výsledek.

Šrafování

Křížové šrafování umožňuje protisměrné tahy v různém úhlu. Rozdíly v počtu a hustotě překrývajících se čar vytvářejí různé odstíny.

Horní úchop tužky

Při držení tužky shora dostanete tužku do extrémně ploché polohy vůči papíru. Takto můžete vytvořit rozsáhlé plochy s různě tónovanými odstíny. 

Roztírání grafitu

Volně nanesený grafit můžete rozetřít nebo rozmazat přes konkrétní místo pomocí papírové těrky nebo prstu. Je to velmi jednoduchá a praktická technika pro vytváření různých ploch, které mají na kresbě vystoupit z pozadí.

Inspirace

Prohlédněte si naše kresby, které Vám mohou sloužit jako inspirace pro kreativní tvorbu tužkou Castell 9000.