Prohlášení

Kontaktní informace

Faber-Castell Aktiengesellschaft
Nürnberger Straße 2
90546 Stein

Telefon: +49 (0) 911 9965-0
Fax: +49 (0) 911 9965-5856
E-mail: info@Faber-Castell.de

Představenstvo
Mary Gräfin von Faber-Castell
Dr. Hans-Kurt von Werder

Předseda dozorčí rady:
Gerhard Berssenbrügge

Rejstříkový soud: Obvodní soud Fürth HRB 8213
DIČ pro DPH: DE 813 103 355
Odpovědnost za obsah podle § 55 odst. 2 RStV: adresa, jak je uvedeno výše    Právní sdělení
1. Obsah
Autor si vyhrazuje právo odmítnout odpovědnost za tématický ráz, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Z tohoto důvodu budou odmítnuty jakékoliv nároky odvolávající se na ručení ohledně škod způsobených použitím jakýchkoliv poskytnutých informací, včetně jakéhokoliv druhu informací, jež budou neúplné nebo nesprávné. Pro všechny nabídky platí, že jsou nezávazné a nenesou s sebou žádnou povinnost. Části stránek nebo úplná publikace, včetně všech nabídek a informací, mohou být rozšiřovány, měněny nebo částečně či úplně vymazávány autorem bez samostatného oznámení.2. Odvolávky a odkazy
Autor neodpovídá za žádný obsah, na který jsou z jeho stránek provedeny odvolávky nebo odkazy - pokud nemá plné vědomí o nezákonném obsahu a byl by schopen zabránit návštěvníkům jeho serveru v prohlížení těchto stránek. Pokud nastane nějaká škoda v důsledku použití informací, jež jsou tam prezentovány, může nést odpovědnost pouze autor příslušných stránek a nikoliv subjekt, který učinil odkaz na takové stránky. Kromě toho platí, že autor neodpovídá za žádné umístěné materiály nebo sdělení zveřejněné uživateli diskusních fór, knihami hostů nebo zasílacími seznamy uvedenými na jeho stránce.

3. Autorská práva
Autor měl v úmyslu nepoužívat žádné materiály chráněné autorským právem pro účely publikace nebo, pokud by to nebylo možné, tak uvést autorské právo příslušného objektu. Autorská práva na jakékoliv materiály vytvořené autorem jsou vyhrazena. Bez souhlasu autora nejsou povolena žádná duplikování nebo používání takových objektů, jako jsou diagramy, zvukové nebo textové materiály v jiných elektronických nebo tištěných publikacích.4. Politika ochrany soukromí
Jestliže je dána příležitost pro zadání osobních nebo obchodních dat (e-mailové adresy, jméno, adresy), tak se zadání těchto dat provádí dobrovolně. Použití a úhrada všech nabízených služeb jsou povoleny - pokud je to technicky možné a rozumné a v rozsahu, v jakém to je možné - bez specifikace jakýchkoliv osobních dat nebo při specifikaci anonymních dat nebo alias jmen. Použití zveřejněných poštovních adres, telefonních nebo faxových čísel a e-mailových adres pro marketingové účely je zakázáno, pachatelé zasílající nevyžádaná spamová sdělení budou potrestáni.Tyto internetové stránky používají nástroj Google Analytics, webovou analytickou službu, kterou zajišťuje společnost Google, Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, jejichž účelem je pomocí internetových stránek analyzovat, jakým způsobem uživatelé dané stránky používají. Informace generované soubory cookies ohledně vašeho používání internetových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přenášeny a ukládány společností Google na servery ve Spojených státech. V případě aktivace anonymizace IP provede Google odříznutí/anonymizaci posledního oktetu IP adresy pro členské státy Evropské unie, jakož i pro další strany Smlouvy o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude servery společnosti Google do USA zaslána a následně zkrácena plná IP adresa. Jménem poskytovatele internetových stránek bude Google tyto informace používat pro účely vyhodnocení vašeho používání daných stránek, zpracování zpráv o činnosti internetových stránek pro provozovatele internetových stránek a poskytování dalších služeb, jež se týkají činnosti internetových stránek a internetového využívání pro poskytovatele stránek. Google nebude sdružovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty drženými společností Google. Můžete odmítnout používání cookies volbou příslušných nastavení na vašem prohlížeči. Vezměte ovšem na vědomí, že pokud tak učiníte, je možné, že nebudete moci používat plné funkční schopnosti těchto stránek. Dále můžete zabránit shromažďování a používání dat společností Google (cookies a IP adresy) stažením a instalací aktivačního prostředku prohlížeče, který je k dispozici na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Další informace je možno nalézt na adrese http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (Podmínky služby Google Analytics a ochrana soukromí).  

Vezměte prosím na vědomí, že na těchto stránkách je kód Google Analytics doplněn o „gat._anonymizeIp();“ pro zajištění anonymizovaného shromažďování IP adres (takzvané IP maskování).5. Právní platnost tohoto sdělení
Toto právní sdělení je třeba považovat za součást internetové publikace, ze které jste sem byli odkázáni. Jestliže by nějaké oddíly nebo jednotlivé podmínky tohoto prohlášení nebyly v souladu s platnou právní úpravou a správné, zůstanou obsah či platnost ostatních částí sdělení touto skutečností nedotčeny.