Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Reporting Channels

Zaměstnanci nebo externí osoby mohou používat oznamovací systém BDO Legal k důvěrnému a anonymnímu hlášení možných porušení zákonů, pravidel nebo firemních zásad.

 

Postup pro vyřizování stížností BDO Legal má zaměstnancům nebo externím osobám umožnit důvěrně a anonymně hlásit porušování lidských práv a / nebo environmentální rizika u společnosti Faber-Castell nebo jejích dodavatelů.