Udržitelný rozvoj – Dokument

Náš dokument o udržitelném rozvoji (Sustainability Fact Sheet) přináší základní informace o aktivitách společnosti Faber-Castell z oblasti udržitelného vývoje a rozvoje.

Standardy iniciativy Global Reporting Initiative (GRI) nám slouží jako vzor a principy dobrovolné iniciativy UN Global Compact (OSN) zohledňujeme v našich každodenní aktivitách.

Dokument o udržitelném rozvoji mimo jiné prezentuje uhlíkově neutrální produkci společnosti Faber-Castell, a to s podrobným vysvětlením ohledně emisí a spotřeby energie ve všech našich výrobních závodech. Údaje se vztahují k fiskálnímu roku 2018/19 a jsou porovnány s předchozími třemi fiskálními roky. Dokument dále představuje naše projekty udržitelnosti v Latinské Americe, Evropě a Asii do konce roku 2020 v souvislosti s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Sustainability Report 2022

Zjistěte více

Ekonomický aspekt
Jsme jeden z nejstarších a nejvýznamnějších výrobců dřevěných tužek na světě.
Přečtěte si více
Ekologický aspekt
Díky našim lesům v Brazílii jsou všechny naše výrobní jednotky po celém světě certifikovány jako klimaticky neutrální.
Přečtěte si více
Sociální aspekt
Už po několik generací je pro nás sociální angažovanost součástí společenské odpovědnosti.
Přečtěte si více