Udržitelný rozvoj – Dokument

Náš dokument o udržitelném rozvoji (Sustainability Fact Sheet) přináší základní informace o aktivitách společnosti Faber-Castell z oblasti udržitelného vývoje a rozvoje.

Standardy iniciativy Global Reporting Initiative (GRI) nám slouží jako vzor a principy dobrovolné iniciativy UN Global Compact (OSN) zohledňujeme v našich každodenní aktivitách.

Dokument o udržitelném rozvoji mimo jiné prezentuje uhlíkově neutrální produkci společnosti Faber-Castell, a to s podrobným vysvětlením ohledně emisí a spotřeby energie ve všech našich výrobních závodech. Údaje se vztahují k fiskálnímu roku 2018/19 a jsou porovnány s předchozími třemi fiskálními roky. Dokument dále představuje naše projekty udržitelnosti v Latinské Americe, Evropě a Asii do konce roku 2020 v souvislosti s cíli OSN v oblasti udržitelného rozvoje.

Sustainability Report 2022