Sociální aspekt

V souladu s principem modelu „Váženého obchodníka“ se řídíme pevnými hodnotami a pravidly a přijímáme odpovědnost za naše skutky.
Nadace dětského fondu Faber-Castell podporuje projekty humanitární pomoci, zejména v rozvojových zemích.
Chceme uvolnit a upevnit kreativní dovednosti: malování, kreslení a psaní jsou nezbytné pro rozvoj jemné motoriky, dovedností a dětské fantazie.
Podpisem Sociální charty jsme se zavázali k rovným příležitostem, rovnému zacházení a zákazu dětské práce po celém světě.

Sociální aspekt

Úspěch společnosti Faber-Castell je založen na důvěře a na poctivém jednání se zaměstnanci, s obchodními partnery, zákazníky a dodavateli. Tyto hodnoty byly ve společnosti dodržovány po mnoho generací a jsou to také principy modelu „Váženého obchodníka“, který sahá až do středověku a který během staletí neztratil na své aktuálnosti. Principy modelu ,,Váženého obchodníka“ nás zavazují, že budeme hájit nejen hodnoty a pravidla, ale také vytvářet podmínky pro nové příležitosti a přebírat odpovědnost za své činy.

Sociální charta Faber-Castell

V březnu 2000 podepsaly společnosti Faber-Castell a IG-Metall tzv. Sociální chartu Faber-Castell. Rozsah této mezinárodně platné dohody patří mezi první svého druhu, ve které se společnost Faber-Castell dobrovolně zavazuje zajistit zaměstnanecké a pracovní podmínky doporučené Mezinárodní organizací práce (ILO) ve všech pobočkách a výrobních závodech společnosti. Sociální charta Faber-Castell zahrnuje mimo jiné zákaz dětské práce, rovné příležitosti a rovné zacházení bez ohledu na rasu, náboženství, pohlaví, národnost a záruku dodržování bezpečných, hygienických a pracovních podmínek. Provádění dohody v pravidelných intervalech monitoruje nezávislý výbor. Společnost Faber-Castell, jako jedna z nejstarších průmyslových společností na světě, vždy prokázala vysokou úroveň sociálního smýšlení a nasazení. Od poloviny 19. století byla vytvořena různá sociální zařízení pro zaměstnance a jejich rodiny, včetně jedné z prvních zdravotních pojišťoven společnosti a prvních mateřských školek, škol a bydlení pro zaměstnance v Německu.

Nadace dětského fondu Graf von Faber-Castell

Stejně tak jako v minulosti, i v současnosti je pro společnost Faber-Castell obzvláště důležité blaho dětí. Z tohoto důvodu založil v roce 2001 hrabě Anton Wolfgang von Faber-Castell (8. generace) Nadaci dětských fondů. Od této doby podporujeme projekty humanitární pomoci dětem, například v mateřských školkách, školách, dětských nemocnicích a domovech, zejména v rozvojových zemích. Například projekt „Malý květ“ je věnován péči a podpoře mladých a dospělých pacientů v malé vesnici v severní Indii. Díky darům Nadace dětského fondu Hraběte von Faber-Castell bylo možné postavit v nemocnici palandy, nakoupit matrace a vylepšit nábytek. Byly také zakoupeny učební materiály.

Faber-Castell podporuje kreativitu 

Rukopis ovlivňuje neuronální aktivitu

Zejména včasná práce s dětmi podporuje jejich rozvoj na různých úrovních. Několik studií uvádí, že existuje souvislost mezi rukopisem a nervovou aktivitou, což má pozitivní vliv na různé aspekty související s tvořivostí, jemnými motorickými dovednostmi a kognitivními schopnostmi. S ohledem na kognitivní schopnosti by toto praktikování mohlo zvýšit mozkovou aktivitu, čímž by tato aktivita poskytla základ pro vyšší výkon a měla pozitivní dopad na čtení, psaní a schopnosti kritického myšlení.

Akademie Faber-Castell

Vlastní akademie společnosti pro odborné vzdělávání v oblasti umění, designu a literatury ve Steinu u Norimberku, kde má společnost také sídlo, umožňuje praktikovat a rozvíjet osobní kreativitu. Na ploše přibližně 2 500 metrů čtverečních nabízí akademie Faber-Castell lidem s kreativním talentem širokou škálu možností od školení, kurzů a dalšího vzdělávání. V souladu s heslem „Probuďte a podporujte Vaši kreativitu po celý život“ začíná program Akademie Faber-Castell pro ty nejmladší. V umělecké škole mládeže, která je navržena podle speciálních vzdělávacích kritérií, jsou děti a mladí lidé motivováni rozvíjet svou osobnost a svou vlastní kreativitu mimo školní cestu. Koncept Akademie Faber-Castell zahrnuje také další vzdělávací a studijní programy pro dospělé v oblasti výtvarného umění, ilustrací, literatury, designu a umělecké terapie.

Prostor pro kreativitu a inovace v Brazílii

Kritické myšlení, komunikace, tvořivost a spolupráce jsou již dnes nezbytnými dovednosti. Faber-Castell tyto dovednosti podporuje jak svým bohatým produktovým portfoliem, tak i odbornými instrukcemi a programy. Společnost Faber-Castell Brazílie například spustila program „Kreativní a inovační prostor“ v laboratoři MIT Media Lab spolu s programem Lemann Creative Learning Program. Inovativní pracoviště, 3D tiskárny, laserové řezačky a spousta různých materiálů (včetně kartonů, plastů, lepidel a pomůcek pro psaní, kreslení a malování) je k dispozici dětem a mladým lidem. Děti a mladí lidé si mohou v rámci tohoto zařízení nejen hrát, zkoušet různé materiály, rozvíjet svoji kreativitu a fantazii, ale také uvádět své rozmanité nápady ve skutečnost. Nejde o to, jak realistické jejich nápady jsou, ale jednoduše o proces objevování a o prostor pro vyjádření vlastní představivosti. Děti a mladí lidé zde společně vytvářejí různá díla a prototypy a dokumentují svůj postup pomocí videokamer, které jim umožňují získat dovednosti v oblasti uvažování, týmové práce a komunikace, a to vše prostřednictvím hry.

Charta Faber-Castell