Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Sociální aspekt

Odpovědný zaměstnavatel

Jako rodinný podnik, na jehož řízení se nyní podílí již devátá generace, jsme vždy projevovali vysoký zájem o sociální podmínky našich zaměstnanců a cítili zodpovědnost vůči našemu okolí. Od poloviny 19. století jsme iniciovali zakládání školek, škol a výstavbu zaměstnaneckých bytů. 

 

V roce 2000 jsme společně s IG Metall, největším odborovým svazem v Německu, přijali "Sociální chartu Faber-Castell", v níž jsme se dobrovolně zavázali k dodržování pracovních podmínek doporučených Mezinárodní organizací práce (ILO) v našich výrobních a distribučních závodech. Dodržování této celosvětově platné dohody, jedné z prvních svého druhu, je pravidelně kontrolováno nezávislými audity ve všech našich pobočkách.

Learn more

byl rok, kdy Lothar von Faber založil jednu z prvních podnikových zdravotních pojišťoven v Německu, která dodnes existuje pod názvem "BKK Faber-Castell".

Diverzita a inkluze

Nejenže vyrábíme tužky a pera v různých barvách a tvarech, ale také se zasazujeme o pestrou a otevřenou společnost, v níž jsou uznávány a respektovány individuální odlišnosti každého člověka.

Naše projekty zaměřené na podporu diverzity a inkluze

Podporujeme lidi, aby vyjadřovali svou identitu, a snažíme se vytvářet prostředí, kde rozmanitost a inkluze nacházejí každodenní uplatnění:

Mnohostranné projekty

"#WirSindBunt" je iniciativa naší centrály ve Steinu, která podporuje rozmanitost a bojuje proti diskriminaci v naší společnosti. Také v Brazílii jsme v roce 2020 zahájili program na podporu diverzity a inkluze, a to pomocí směrnic, školení, tematických týdnů či komisí.

V celosvětovém měřítku jsme sjednotili strategie v oblasti rozvoje talentů a vzdělávání našich zaměstnanců, s cílem podpořit především zaměstnankyně.

Speciální edice pastelek "Children of the World"

S pastelkami z edice "Children of the World", vyvinuté ve spolupráci s odborníky na líčení, mohou děti při kreslení vystihnout skutečnou barvu své pleti. To v konečném důsledku vede k posílení jejich sebehodnoty a identity. Výtěžek z prodeje podporuje humanitární misi The Red Pencil, která pomáhá dětem v krizových oblastech pomocí arteterapie.

Learn more

Spolupráce s EnChroma

EnChroma je společnost, která vyvíjí speciální brýle umožňující lidem s poruchami barvocitu či barvoslepostí vidět všechny barvy. Společnost Faber-Castell podporuje tuto činnost prostřednictvím společných kampaní, jako je například soutěž s omalovánkami ke Dni otců.

Learn more

Podpora kreativity a vzdělávání

Podpora kreativity a vzdělávání pro nás jdou ruku v ruce. Jako "společník pro život" se společnost Faber-Castell snaží rozvíjet kreativitu u všech, od mladých až po seniory, svými inovativními produkty inspiruje zákazníky k tvoření.

 

Kreativita je klíčovým rozlišovacím znakem člověka, a stále důležitější je i v oblasti profesního uplatnění. Ruční psaní a kreslení podporuje jemnou motoriku a kognitivní schopnosti, které sehrávají zásadní roli během učení a dalšího rozvoje.

 

Naše vysoce kvalitní výrobky pro malování, kreslení a psaní poskytují nástroje pro kreativní vyjádření a osobnostní rozvoj, umožňují lidem vyjádřit své myšlenky a přispívají tak k udržitelnější budoucnosti člověka.

 

Věříme, že kreativita může pozitivně změnit svět.

Společnost Faber-Castell podporuje kreativitu a vzdělávání prostřednictvím různých projektů, které mají povzbudit lidi, aby projevili svůj tvůrčí potenciál.

Naše projekty zaměřené na kreativitu a vzdělávání

Akademie Faber-Castell

Akademie Faber-Castell, založená v roce 1995 v našem sídle ve Steinu, je nezávislá vzdělávací instituce zaměřená na rozvoj osobnosti jednotlivce a jeho kreativity. Přijetí ke studiu je založeno na tvůrčím talentu, nikoli na akademických dispozicích.


Learn more

Projekt Tabaluga pod značkou Eberhard Faber

Nadace Petera Maffaye pomáhá traumatizovaným dětem prostřednictvím arteterapie. Jejich práci podporujeme tím, že jim věnujeme část výtěžku z naší řady Tabaluga vyráběné pod značkou Eberhard Faber.

 

Learn more

Soutěže v kreslení a malování

V Austrálii, Brazílii, Německu, Indii, Indonésii a dalších zemích podporujeme pomocí speciálních projektů výuku výtvarné výchovy ve školách a povzbuzujeme mladé lidi, aby dali volný průchod své kreativitě prostřednictvím soutěží v malování a kreslení.

Naše nadace
Institut Faber-Castell v Brazílii

V brazilském "Faber-Castell Institute" podporujeme různé programy pomoci a vzdělávání pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí. Na realizaci těchto projektů spolupracujeme s místními komunitami již řadu let.

Projekty jsou financovány z darů našich zaměstnanců s tím, že každý takto dobrovolně darovaný real (R$) dorovnáváme naším příspěvkem ve stejné výši.

Naše nadace
Nadace Graf von Faber-Castell Children's Fund

Blaho dětí bylo pro společnost Faber-Castell vždy na prvním místě. Proto hrabě Anton Wolfgang von Faber-Castell (8. generace) založil v roce 2001 nadaci Graf von Faber-Castell Children's Fund. Ta podporuje projekty humanitární pomoci dětem ve školkách, školách, nemocnicích a sirotčincích – především v rozvojových zemích.