Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Odpovědné podnikání

Vedle environmentálních a sociálních závazků je klíčovou součástí našeho komplexního přístupu k udržitelnosti, který zahrnuje i ekonomický úspěch, odpovědné řízení společnosti. Reprezentujeme firemní kulturu založenou na hodnotách, které se odráží nejen v naší každodenní práci, ale také v dlouhodobém uvažování.

Tradice odpovědnosti

Náš úspěch je založen na důvěře a férovém jednání se zaměstnanci, zákazníky, obchodními partnery a dodavateli. Společnost Faber-Castell již po staletí uplatňuje podnikatelskou filozofii férovosti, transparentnosti a respektu, v souladu s etickým kodexem čestného obchodníka.

Naše základní principy

Naše „Základní zásady společnosti“ obsahují základní principy pro důvěryhodnou a respektující interakci, naši vizi, naše hodnoty a poslání, zatímco naše „Základní zásady vedení“ poskytují pokyny pro vedení společnosti Faber-Castell. Takzvaný „Faber-Castell Charter“ (Kodex chování) nabízí zaměstnancům kodex chování, který podporuje spravedlivé a transparentní jednání.
Learn more

Certifikáty a systémy řízení

Abychom dostáli našim směrnicím, zásadám a standardům, zavedli jsme systém řízení shody a integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a sociálních aspektů. Tyto systémy zahrnují informační systémy, reportovací systémy, školení, nakládání s kontakty a audity. Naše cíle a související opatření jsou monitorovány certifikáty jako jsou ISO 9001 a 14001.

Další informace o našich certifikátech a systémech řízení

Odpovědnost napříč dodavatelským řetězcem

Prosazujeme transparentnost a odpovědnost v celém dodavatelském řetězci, v každém momentu se chováme v souladu s našimi závazky vůči lidským právům a životnímu prostředí. Klíčové je důkladné prověření, které každé nově navázané spolupráci předchází, a oboustranná důvěra, která následně spolupráci s dodavateli provází. Vše probíhá v souladu s naším "Kodexem chování dodavatele".
Learn more

Další informace o našich certifikátech a systémech řízení

Spolupráce pro budoucnost

Udržitelné obchodní postupy vyžadují spolupráci a partnerství. Jsme členy předních národních a mezinárodních sítí a iniciativ, jako je UN Global Compact, a vedeme otevřený dialog s interními i externími zainteresovanými stranami. Prostřednictvím pravidelných průzkumů mezi zúčastněnými stranami například zjišťujeme jejich názory na relevantní témata a podporujeme iniciativy přispívající k udržitelnému rozvoji.

Spolupráce a členství

Udržitelné obchodní postupy vyžadují spolupráci a partnerství. Proto jsme členy předních národních a mezinárodních sítí a iniciativ: