Ekologický aspekt

Třetina vlastních lesů společnosti zůstává nedotčena a poskytuje útočiště a zázemí pro přibližně 660 původních živočišných a rostlinných druhů.
Trvale obhospodařujeme 10 000 hektarů vlastních lesních porostů. Tyto lesy nám zajišťují nepřetržité dodávky kvalitního dřeva pro výrobu dřevěných tužek a pastelek a toto množství pokrývají 86 procent našich globálních požadavků na dřevo.
Společnost Faber-Castell používá pro výrobu dřevěných tužek a pastelek pouze 100 % FSC nebo PEFC certifikované dřevo.
Ve vlastních lesích společnosti je každý rok vysazeno kolem 300 000 sazenic nových borovic. Každou hodinu tak necháme vyrůst jedno nákladní auto plné dřeva.

Biodiverzita

Jedna třetina vlastních lesů v Brazílii je chráněné přírodní území a stalo se biotopem vzácných živočišných a rostlinných druhů. Je domovem asi 660 živočišných a rostlinných druhů, jako je například orel bělohlavý. Z toho množství je asi 50 druhů kriticky ohrožených.
Každý výrobek je vyrobený z hodnotných surovin. Aby byla prodloužena životnost některých výrobků, lze je opětovně doplnit.
Skupina Faber-Castell usilovně pracuje po celém světě na snižování množství plastů nebo jejich nahrazování recyklovanými materiály.
Až 900 000 tun CO2 je absorbováno vlastními lesy společnosti. Díky našim lesům můžeme neutralizovat vypuštěné emise z našich výrobních závodů.
Faber-Castell pokrývá 82 procent svých globálních energetických potřeb prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.

Od stromu k tužce

Faber-Castell je nejen průkopníkem ve svém oboru podnikání, ale také průkopníkem v nových ekologických a průmyslových výrobních metodách. Stěžejní surovina je pro společnost kvalitní dřevo. Vyřešit a zajistit dlouhodobý zdroj dřeva bylo jedním z nejdůležitějších úkolů podnikatelských aktivit již v polovině osmdesátých let 20. století. A tak v 80. letech založila společnost v Brazílii vlastní lesní školky rychle rostoucího měkkého dřeva, které do dnešního dne obhospodařuje a udržuje. Sazenice jsou neustále vysazovány, tak aby nahradily každou řadu pokácených stromů: udržitelný ekologický cyklus. Statisíce mladých stromků, druhu Pinus Caribaea, je každoročně vysazeno a pěstováno na celkové ploše asi 10 000 hektarů (100 km²), tisíce mil od ohrožených amazonských deštných pralesů. Zhruba po 20 až 23 letech jsou tyto stromy dostatečně velké a silné, aby mohly být pokáceny jako ekologická vstupní surovina pro tužky a pastelky. Důsledné kontrole a kritické analýze podléhají nejen použité materiály, ale také vývoj, výrobní metody a likvidace všech druhů odpadu. Společnost Faber-Castell byla jedna z prvních společností, která začala používat pro tužky a pastelky ekologické povrchové laky na vodní bázi v zájmu ochrany životního prostředí a v zájmu ochrany lidského zdraví.

FSC®

Více než 90% dřeva potřebného pro celosvětovou výrobu tužek a pastelek značky Faber-Castell pochází z FSC certifikovaných zdrojů, tedy z udržitelného lesního hospodářství.

PEFC

Kromě FSC certifikace používá společnost Faber-Castell také certifikované dřevo PEFC. Dohromady oba dva celosvětově respektované systémy zajišťují kompletní zdroj dřeva z trvale udržitelného hospodářství.

Eco tužka

Dřevo z certifikovaného, trvale udržitelného lesního hospodářství (např. FSC, PEFC, SFI).

Lak na vodní bázi

Faber-Castell byl prvním výrobcem, který zavedl ekologickou technologii lakování dřevěných tužek a pastelek na vodní bázi, která se používá téměř u všech dřevěných tužek a pastelek vyrobených v hlavním výrobním závodě ve Steinu u Norimberku.

Náš ekologický závazek

Uhlíkově neutrální výroba
CO2 - Emise jsou kompenzovány prostřednictvím certifikovaných projektů.
Přečtěte si více
Plastové alternativy
Deklarovaným korporátním cílem skupiny Faber-Castell je neustále snižovat podíl konvenčních plastů u produktů nebo je nahrazovat recyklovanými materiály.
Přečtěte si více

Zjistěte více

Ekonomický aspekt
Jsme jeden z nejstarších a nejvýznamnějších výrobců dřevěných tužek na světě.
Přečtěte si více
Sociální aspekt
Už po několik generací je pro nás sociální angažovanost součástí společenské odpovědnosti.
Přečtěte si více
Udržitelný rozvoj – Dokument
Více informace najdete v našem dokumentu ,,Zpráva o udržitelnosti" ( Fact Sheets).
Přečtěte si více