Ekologický aspekt

Celá jedna třetina lesů společnosti Faber-Castell v Brazílii zůstává nedotčena a poskytuje přirozené prostředí a zázemí pro původní živočišné a rostlinné druhy. 
Trvale obhospodařujeme 10 000 hektarů vlastních lesních porostů. Tyto lesy nám zajišťují nepřetržité dodávky kvalitního dřeva pro výrobu dřevěných tužek a pastelek a toto množství pokrývá 86% našich globálních požadavků na dřevo.
Společnost Faber-Castell používá pro výrobu dřevěných tužek a pastelek pouze dřevo s certifikací FSC nebo PEFC. 
Ve vlastních lesích společnosti je každý rok vysazeno kolem 300 000 sazenic nových borovic. Každou hodinu tak vypěstujeme takové množství dřeva, které odpovídá jednomu nákladnímu autu. 

Biodiverzita

Jedna třetina lesů společnosti Faber-Castell v Brazílii je chráněné přírodní území. Toto území je přirozeným biotopem vzácných živočišných a rostlinných druhů. Celkem zde můžeme pozorovat více něž 660 živočišných a rostlinných druhů. Z toho množství je asi 50 druhů kriticky ohrožených, jako například orel bělohlavý.
Každý výrobek je vyrobený z hodnotných surovin. Aby byla prodloužena životnost některých výrobků, lze je opětovně doplnit.
Skupina Faber-Castell usilovně pracuje po celém světě na snižování množství plastů nebo jejich nahrazování recyklovanými materiály.

Dle propočtu nezávislé organizace TŰV-Rheinland z roku 2012 budou lesy společnosti Faber-Castell v průběhu 100 let absorbovat až 900 000 tun CO2. Díky našim lesům můžeme tak neutralizovat emise z našich výrobních závodů.

Faber-Castell pokrývá 82 % svých globálních energetických potřeb prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.

Od stromu k tužce

Faber-Castell je nejen průkopníkem ve svém oboru podnikání, ale také průkopníkem v nových ekologických a průmyslových výrobních metodách. Pro společnost je stěžejní surovinou kvalitní dřevo. Vyřešit a zajistit dlouhodobý zdroj dřeva bylo jedním z nejdůležitějších úkolů podnikatelských aktivit již v polovině osmdesátých let 20. století. A tak v 80. letech založila společnost v Brazílii vlastní lesní školky rychle rostoucího měkkého dřeva, které do dnešního dne obhospodařuje a udržuje. Sazenice jsou neustále vysazovány, tak aby nahradily každou řadu pokácených stromů: udržitelný ekologický cyklus. Statisíce mladých stromků, druhu Pinus Caribaea, je každoročně vysazeno a pěstováno na celkové ploše asi 10 000 hektarů (100 km²), tisíce mil od ohrožených amazonských deštných pralesů. Zhruba po 20 až 23 letech jsou tyto stromy dostatečně velké a silné, aby mohly být pokáceny jako ekologická vstupní surovina pro tužky a pastelky. Důsledné kontrole a kritické analýze podléhají nejen použité materiály, ale také vývoj, výrobní metody a likvidace všech druhů odpadu. Společnost Faber-Castell byla jedna z prvních, která začala pro tužky a pastelky používat ekologické povrchové laky na vodní bázi, a to vše v zájmu ochrany životního prostředí a lidského zdraví.

FSC®

Více než 90 % dřeva potřebného pro celosvětovou výrobu tužek a pastelek značky Faber-Castell pochází z FSC certifikovaných zdrojů, tedy z udržitelného lesního hospodářství.
FSC Chain of Custody Policy

PEFC

Kromě FSC certifikace používá společnost Faber-Castell také certifikované dřevo PEFC. Dohromady oba dva celosvětově respektované systémy zajišťují kompletní zdroj dřeva z trvale udržitelného hospodářství.
PEFC Chain of Custody Policy

Eco tužka

Dřevo z certifikovaného, trvale udržitelného lesního hospodářství (např. FSC, PEFC, SFI).

Lak na vodní bázi

Faber-Castell byl prvním výrobcem, který zavedl ekologickou technologii lakování dřevěných tužek a pastelek na vodní bázi, která se používá téměř u všech dřevěných tužek a pastelek vyrobených v hlavním výrobním závodě ve Steinu u Norimberku.