Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Dětský nadační fond

Vážené dámy a pánové,

Faber-Castell je celosvětově působící rodinná firma, která si je od prvních let existence vědoma své společenské odpovědnosti. Například můj prapradědeček Freiherr Lothar von Faber spoluzakládal jednu z prvních firemních mateřských škol v Německu, financoval výstavbu zaměstnaneckých bytů či podporoval různé školy. Na něj navázal i můj dědeček, hrabě Roland von Faber-Castell, který označil společensky odpovědné chování podnikatelů za "zákon", který zdědil od svých předchůdců. V březnu 2000 podepsal můj otec hrabě Anton von Faber-Castell Sociální chartu Faber-Castell, která je platná po celém světě, a kromě jiného obsahuje zákaz dětské práce.

Na základě této odpovědnosti založil můj otec v roce 2001 nadaci Graf von Faber-Castell Children's Fund, která podporuje různé projekty humanitární pomoci dětem, především v rozvojových zemích. Cílem našeho úsilí je poskytnout dětem rovné příležitosti. Nadace podporuje především školky, školy, dětské nemocnice, sirotčince a organizované skupiny, v nichž se dětem dostává smysluplné péče. Naše nadace působí především v Brazílii, Peru, Indii a Indonésii, tedy zemích, kde se také podnikatelsky angažujeme. A právě díky naší přítomnosti máme i dobré kontakty na místní podpůrné skupiny.

 

Váš dar pomůže potřebným dětem, zejména v rozvojových zemích.


Hraběnka Katharina von Faber-Castell

Projekty

Projekt "Little Flower"

Projekt "Little Flower" se věnuje péči a podpoře malých a starých pacientů v malé vesnici na severu Indie. Díky darům nadace Graf von Faber-Castell Children's Fund mohly být vyrobeny palandy, zakoupeny matrace a vylepšeno vybavení. Byly také zakoupeny výukové materiály.

Misijní nemocnice Vanga

Byla založena před více než sto lety misionářskými lékaři coby zdravotní stanice, asi 400 km východně od Kinshasy v Kongu. Na jejích základech byla díky pomoci nadace vybudována velká nemocnice, na jejímž provozu se podílejí evropští a američtí misijní lékaři a další odborníci. O 480 pacientů se stará celkem 220 zaměstnanců nemocnice.

Společně za toleranci a svobodu projevu

Mezikulturní charitativní výtvarný projekt pro děti


Ve spolupráci s Mezinárodním muzeem dětského umění (International Museum of Children's Art) a neziskovou organizací  The Red Pencil Humanitarian Mission, zahájila společnost Faber-Castell v roce 2016 humanitární projekt, jehož cílem je pomocí tužky a papíru spojovat děti různého původu. Zabývá se tématy tolerance, nenásilí a svobody projevu.

Akce probíhají pod heslem "Kreslením k respektu – spravedlnosti - sebevědomí" a jsou koordinovány Mezinárodním muzeem dětského umění a organizací The Red Pencil, o finanční a materiální podporu se stará právě nadace Graf von Faber-Castell Children's Fund. Po celém světě jsou pořádány workshopy a malířské soutěže, které propojují školy, nadace a veřejné instituce. Potřebné výukové materiály jsou vyvíjeny společně Mezinárodním muzeem dětského umění a humanitární organizací The Red Pencil.

Darování produktů neziskovým organizacím

Nadace

Založení nadace v roce 2001

Právní forma:

Nadace je registrována jako nezisková a charitativní organizace Finančním úřadem pro právnické osoby v Mnichově pod daňovým číslem 143/235/22201.

Audit:

Nadace je každoročně auditována nezávislou auditorskou společností v rámci auditu správce.

Správa nadace:

Nadaci Graf von Faber-Castell Children's Fund spravuje nadace "Stiftung Kinderfonds". Ta podporuje soukromé osoby a společnosti při zakládání nadací a jejich správě.

Pomozte nám

Váš dar pomůže dětem v nouzi, zejména v rozvojových zemích. Veškeré dary budou v plné míře sloužit dětem jako rychlá, transparentní a konkrétní podpora.

Kontaktujte nás:

Faber-Castell AG

Paní Stefanie Kreuzer

Nürnberger Str. 2

D-90546 Stein

Německo

E-mail: Stefanie.Kreuzer@faber-castell.com

Bank für Sozialwirtschaft München: BLZ 700 205 00

Darovací účet: IBAN DE25 7002 0500 3750 3700 3700 37

Dílčí nadační účet: DE76700205006820370037

 

Pokud během bankovního převodu uvedete svou úplnou adresu, obdržíte automaticky potvrzení o daru.