Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Certifikáty a systémy řízení

Transparentnost je pro společnost Faber-Castell klíčová. Díky certifikátům a systémům řízení jsou naše závazky a opatření dohledatelné a porovnatelné.

Certifikáty

Více než 90 % dřeva potřebného pro celosvětovou výrobu tužek a pastelek značky Faber-Castell pochází ze zdrojů certifikovaných FSC, tedy z udržitelného lesního hospodářství.

Vedle dřeva s certifikátem FSC® používá společnost Faber-Castell také dřevo s certifikátem PEFC. Díky kombinaci těchto dvou certifikačních systémů může společnost Faber-Castell poskytnout záruku, že dřevo pochází výhradně z udržitelných zdrojů.

Více informací o politice společnosti Faber-Castell v oblasti FSC® naleznete zde.
Nejnovější stav certifikátu FSC lze kdykoli získat prostřednictvím oficiální FSC databáze "Public Search Certificate" : www.search.fsc.org/en/  
Další informace o organizaci Forest Stewardship Council: www.fsc.org

 

Více informací o politice společnosti Faber-Castell v oblasti PEFC naleznete  zde
Nejnovější informace lze kdykoli získat prostřednictvím oficiální webové stránky PEFC "Find Certified": www.pefc.org/find-certified
Další informace o Programu pro schvalování systémů certifikace lesů: www.pefc.org

 


Všechny výrobní závody vyrábějící dřevěné tužky jsou certifikovány podle standardů FSC® nebo PEFC. Tyto certifikáty se netýkají závodů, které nevyrábí výrobky ze dřeva. Všech 22 prodejních společností je certifikováno podle standardu FSC® Chain of Custody. To znamená, že cestu každého výrobku lze sledovat počínaje použitými surovinami přes všechny výrobní kroky až po hotovou tužku na skladě.

Všechny výrobní závody skupiny Faber-Castell jsou certifikovány podle mezinárodních norem, aby bylo zajištěno dodržování standardů kvality a ochrany životního prostředí. 

Prvotní certifikace ISO 9001 (řízení kvality) a ISO 14001 (environmentální management) byla zahájena v roce 1997 a dokončena v roce 2011 pro všechny výrobní závody. Od roku 2015 jsou všechny závody auditovány a certifikovány podle revidované normy. Závod Faber-Castell Cosmetics v Elginu v USA, který byl otevřen v březnu 2019, získal certifikaci ISO v květnu 2019.

Označení a symboly

Dřevo používané pro celosvětovou výrobu tužek pod značkou Faber-Castell pochází z certifikovaného udržitelného lesního hospodářství (např. FSC®, PEFC, SFI).

Společnost Faber-Castell jako první výrobce zavedla ekologicky šetrnou technologii lakování na vodní bázi, která se používá pro téměř všechny psací potřeby vyráběné v hlavní továrně ve Steinu.

Každý výrobek obsahuje cenné suroviny. Výrobky s tímto symbolem je proto možné opakovaně plnit, a prodloužit tak jejich životnost.

Společnost Faber-Castell patří ke světové špičce ve výrobě pryží. Pryže s tímto symbolem jsou vyráběny pod přísnou kontrolou kvality a neobsahují PVC.

Společnost Faber-Castell usiluje o snižování množství plastů nebo jejich nahrazení recyklovanými materiály. Výrobky nebo obaly s tímto symbolem jsou vyrobeny z recyklovaných plastů, tzv. recyklátu.

Společnost Faber-Castell pracuje na snižování množství plastů nebo na jejich nahrazení kartonem či jinými alternativními materiály. Obaly s tímto symbolem jsou vyrobeny z recyklovaného kartonu.

Obal s tímto symbolem je vyroben z recyklovatelného kartonu.

U všech výrobků Faber-Castell, které mají alespoň jednu udržitelnou vlastnost, chceme zdůraznit náš závazek k udržitelnosti a poskytnout o něm transparentní informace.

Uhlíkově neutrální výroba

Poznámka: V rámci reorganizace komunikace o udržitelnosti se společnost Faber-Castell rozhodla dále nepoužívat tvrzení o „uhlíkově neutrální" výrobě. Zmínka na webových stránkách věnovaným udržitelnosti má pouze informativní charakter.

  

Na jakém základě používá společnost Faber-Castell tvrzení o „uhlíkově neutrální výrobě“?

 

Emise CO2, které vznikají při výrobě našich produktů ve výrobních závodech Faber-Castell, jsou v podstatě kompenzovány našimi lesy v Brazílii. Každý strom, který je součástí našeho lesa, absorbuje určité množství CO2 (oxidu uhličitého) z atmosféry a prostřednictvím fotosyntézy přeměňuje oxid uhličitý na biomasu a kyslík. Množství emisí CO2, které naše výrobní závody ročně produkují, se při výpočtu množství CO2 odečítá od celkového množství CO2 absorbovaného našimi lesy v Brazílii. Tímto způsobem lesy kompenzují klimaticky relevantní stopu CO2, kterou globální výrobní závody Faber-Castell vyprodukují. V tomto výpočtu jsou zahrnuty emise z rozsahu 1 a rozsahu 2 z výrobních procesů (gate-to-gate) a emise z rozsahu 3 (služební cesty a přeprava zboží), za které odpovídá společnost Faber-Castell. Výpočty uhlíkové stopy společnosti Faber-Castell byly od roku 2012 do 31. března 2024 prověřovány společností TÜV Rheinland.

Uhlíkově neutrální výrobek

Poznámka: V rámci reorganizace komunikace o udržitelnosti se společnost Faber-Castell rozhodla dále nepoužívat tvrzení o „uhlíkově neutrálním" výrobku. Zmínka na webových stránkách o udržitelnosti má pouze informativní charakter. 

 

Na jakém základě používá společnost Faber-Castell tvrzení o „uhlíkově neutrálním výrobku“?

 

Veškeré emise CO2 vzniklé během těžby materiálu a výroby, dopravy do našich výrobních míst a dodávky z výrobních míst do distribučních center byly vypočteny ve spolupráci se společností ClimatePartner a kompenzovány mezinárodně certifikovanými projekty ochrany klimatu.


Emise CO2, které vznikají při výrobě našich produktů ve výrobních závodech Faber-Castell, jsou v podstatě kompenzovány našimi lesy v Brazílii. Každý strom, který je součástí našeho lesa, absorbuje určité množství CO2 (oxidu uhličitého) z atmosféry a prostřednictvím fotosyntézy přeměňuje oxid uhličitý na biomasu a kyslík. Množství emisí CO2, které naše výrobní závody ročně produkují, se při výpočtu množství CO2 odečítá od celkového množství CO2 absorbovaného našimi lesy v Brazílii. Tímto způsobem lesy kompenzují klimaticky relevantní stopu CO2, kterou globální výrobní závody Faber-Castell vyprodukují. V tomto výpočtu jsou zahrnuty emise z rozsahu 1 a rozsahu 2 z výrobních procesů (gate-to-gate) a emise z rozsahu 3 (služební cesty a přeprava zboží), za které odpovídá společnost Faber-Castell. Výpočty uhlíkové stopy společnosti Faber-Castell byly od roku 2012 do 31. března 2024 prověřovány společností TÜV Rheinland.

 

Více informací naleznete na adrese:

Výpočet uhlíkové stopy všech našich výrobních a přidružených prodejních míst ověřuje společnost TÜV Rheinland.

 

Více informací o naší podnikové uhlíkové stopě naleznete na ID-Nr. 0000040930: Faber Castell - Certipedia 

Systémy řízení a zásady

Integrovaný systém řízení kvality, životního prostředí a sociálních věcí

Integrovaný systém řízení FABIQUS (Faber-Castell integrated management system for quality, environment and social affairs), zavedený celosvětově v roce 1998, byl v Německu v roce 2016 modernizován a optimalizován přidáním systému CAQ (computer-aided quality), aby bylo možné optimálně spravovat standardizované dokumenty a zavedené procesy. „FABIQUS 2.0" byl dosud zaveden v Německu, Rakousku, Švýcarsku a USA.

Zjistěte více o našem Compliance management system