Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Uhlíkově neutrální výroba

Uhlíkově neutrální výroba

Dle vědecké studie nezávislé organizace TŰV-Rheinland vlastní lesy společnosti Faber-Castell v horizontu 100 let absorbují až 900 000 tun oxidu uhličitého (CO2). Projekt lesního hospodářství o rozloze 10 000 hektarů nejenže zajišťuje dostatečné zdroje a zásoby kvalitního dřeva, ale také chrání životní prostředí. Lesní porosty v Pratě, z nichž třetina zůstává nedotčena, neutralizují uhlíkovou stopu výrobních závodů společnosti Faber-Castell. 

Velká část lesů se stala útočištěm pro ohrožené druhy zvířat a vznikly zde biotopy pro vzácné druhy rostlin, což je obzvláště důležité. Respektující interakce s přírodou je vedle udržitelnosti klíčová. Proto kromě dlouhodobého zajištění zdrojů dřeva hraje pro společnost Faber-Castell také důležitou roli ohleduplné zacházení s přírodou.

Uhlíkově neutrální výroba

Přispíváme k ochraně klimatu. Emise jsou neutralizovány sekvestrací uhlíku v našem lesním ekosystému v Brazílii. Každý rok kontrolujeme výši uhlíkové stopy ve všech našich výrobních závodech.

ISO 9001 / ISO 14001

Všechny výrobní závody skupiny Faber-Castell jsou certifikovány podle mezinárodně jednotných norem pro standardizaci a zajištění kvality a ochrany životního prostředí.

Klimaticky neutrální výroba

Emise CO2 způsobené výrobním procesem tohoto produktu jsou neutralizovány certifikovanými projekty.

Klimaticky neutrální výroba

Děti v přírodě