Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Udržitelný rozvoj

S více než dvěma miliardami vyrobených tužek a pastelek ročně jsme nejvýznamnějším a nejstarším výrobcem dřevěných tužek a pastelek na světě.
Vlastní lesy společnosti absorbují až 900 000 tun CO2, a tím neutralizují vypuštěné emise z našich globálních výrobních závodů.
Faber-Castell pokrývá 82 % svých globálních energetických potřeb prostřednictvím obnovitelných zdrojů energie.
Podpisem Sociální charty jsme se zavázali k rovným příležitostem pro všechny zaměstnance, rovnému zacházení a zákazu dětské práce na celém světě.