Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Udržitelný rozvoj

Change needs creativity - Změna vyžaduje kreativitu

Udržitelná budoucnost potřebuje nové myšlenky i lidi, kteří chtějí tuto budoucnost utvářet. Jako společnost Faber-Castell jsme hnací silou udržitelného rozvoje v našem odvětví: svými výrobky motivujeme lidi, aby uvolnili svůj tvůrčí potenciál.

 

Jako rodinný podnik vlastněný již 9. generací bereme svou odpovědnost vážně. Udržitelnost pro nás není pouhý trend, ale nedílná součást našich hodnot a zároveň faktor, který se historicky podílí na úspěchu naší společnosti. 


Udržitelnost chápeme v ekologickém, sociálním a ekonomickém smyslu.

Jsme průkopníky v oboru, jako dlouhodobý zdroj surovin využíváme vlastní certifikované lesní hospodářství. Zároveň činíme reálné kroky, které vedou k zachování biologické rozmanitosti, zavádíme obnovitelné zdroje energie, podílíme se na ochraně zdrojů, podporujeme rovné příležitosti a zachování sociální rozmanitosti. Jako celosvětově uznávaná společnost se považujeme za klíčového hráče v ekonomice: naše činy mají významný dopad jak na životní prostředí, tak na společnost.

Odpovědnost k životnímu prostředí

Vždy jsme kladli velký důraz na ekologickou udržitelnost (písmeno "E" ve slově ESG). Více informací o našich četných ekologických projektech a iniciativách najdete zde.

Learn more

Sociální odpovědnost

Udržitelnost se netýká pouze životního prostředí a klimatu, ale zahrnuje také sociální aspekty (písmeno "S" ve slově ESG). V této části naleznete přehled našich sociálních aktivit.

Learn more

Obchodní odpovědnost

Vedle environmentálních a sociálních aspektů je klíčovou součástí našeho komplexního přístupu k udržitelnosti odpovědné řízení podniku (písmeno "G" ve slově ESG). Zde představujeme základní témata naší podnikatelské odpovědnosti.

Learn more

Sustainability Insights

Chcete-li získat ucelený a názorný přehled o naší environmentální, sociální a podnikatelské odpovědnosti, podívejte se na naši zprávu Sustainability Insights.
Sustainability Insights 2022/23

Cíle udržitelnosti

Referenční rok: fiskální rok 2019/20

Uhlíková stopa

Jsme odhodláni neustále snižovat naši uhlíkovou stopu, a to zvyšováním energetické účinnosti, přechodem na obnovitelné zdroje energie a dosažením energetické soběstačnosti.

 

Náš cíl

Snížit uhlíkovou stopu společnosti o 55 % do konce fiskálního roku 2029/30 (na základě výsledků fiskálního roku 2019/20, na jeden milion vyrobených kusů produktů).

Energie

Naším cílem je dále snižovat energetické potřeby společnosti, a sice pomocí přechodu na energeticky účinnější zařízení v našich výrobních závodech po celém světě.

 

Náš cíl

Do konce fiskálního roku 2029/30 snížit spotřebu energie o 55 % díky vyšší účinnosti.

 

 

Máme v úmyslu dosáhnout energetické soběstačnosti prostřednictvím nezávislého získávání obnovitelné energie, například instalací solárních panelů, tepelných čerpadel nebo vodních turbín.

 

Náš cíl

Dosáhnout energetické soběstačnosti do konce fiskálního roku 2034/35.

Plasty

Naším cílem je vyhnout se jednorázovým plastovým obalům výrobků a nahradit je kartonem nebo jinými ekologicky šetrnějšími materiály, pokud je to možné.

 

Náš cíl

Snížit podíl primárních plastů v primárních obalech výrobků na jedno použití pod 5 % do konce fiskálního roku 2029/30.

 

 

Zavázali jsme se nahradit plasty používané v našich výrobcích alternativami, jako jsou recyklované plasty nebo bioplasty, aniž by došlo ke snížení nároků na kvalitu.

 

Náš cíl

Zvýšit podíl alternativních (zejména recyklovaných a biologických) plastů v našich výrobcích na 55 % do konce fiskálního roku 2029/30.

Rovnost pohlaví

Naším cílem je dosáhnout rovnoměrného zastoupení žen a mužů ve vedoucích a řídících pozicích.

 

Náš cíl

Zvýšit podíl žen ve vedoucích a řídících pozicích na 50 % do konce fiskálního roku 2029/30.

Novinky v oblasti udržitelnosti

Seznamte se s našimi aktuálními iniciativami a aktivitami v oblasti udržitelnosti.

Naše planeta. Naše akce.

Pojďme přetvořit svět!

 

Change needs creativity - Změna vyžaduje kreativitu.

 

Vybarvěte pastelkami naše omalovánky a vytvořte ze Země rozmanité a barevné místo.

Colouring template

Náš domov. Les Faber-Castell.

Les Faber-Castell.

Vyjádřete svou kreativitu a vytvořte v našem lese barevný domov pro zvířata.

Zjistěte více o lese Faber-Castell:

Stefan Leitz, CEO of Faber-Castell AG

"Jsme přesvědčeni, že inovace a pokrok vyžadují kreativitu. To platí zejména pro udržitelnost."

Vážení čtenáři,

 

málokdy se firmě dostane takového uznání za jejich angažovanost v oblasti udržitelnosti. Při příležitosti oslav „Mezinárodního dne lesů“ v roce 2023 jsme měli tu čest představit náš projekt udržitelného lesního hospodářství Organizaci spojených národů v New Yorku.

 

Jsme hrdí na to, čeho jsme dosáhli. V našem oboru jsme byli průkopníky v ekologicky zodpovědném nakládání se zdroji. Od 80. let minulého století obhospodařujeme borové lesy v Brazílii, které nám slouží jako udržitelný zdroj dřeva. Již téměř 70 let využíváme vodní energii pro výrobu elektřiny v našem sídle ve Steinu. Jinde se zaměřujeme na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, například prostřednictvím vlastních solárních zařízení.

 

Touto cestou se budeme ubírat i nadále s cílem být lídrem v oboru v oblasti udržitelných a spravedlivých obchodních postupů.

 

Pro nadcházející roky jsme si stanovili ambiciózní cíle: dále optimalizovat naši ekologickou stopu, například větším využíváním recyklovaných nebo ekologicky šetrných surovin a zvyšováním energetické účinnosti. Zasazujeme se také o rozmanitou firemní kulturu a vedení.

 

Udržitelnost je klíčovou součástí naší globální obchodní strategie pod názvem „One Faber-Castell - Creating a colourful future". Je zakořeněna v naší identitě a aktivně se k ní hlásí rodina vlastníků, představenstvo, vedoucí tým i každý zaměstnanec. Pevně věříme, že inovace a pokrok vyžadují kreativitu, zejména v oblasti udržitelnosti. Naším cílem je rozvíjet schopnost nacházet kreativní řešení – to je naše vize.

 

Prostřednictvím naší celosvětové osvětové kampaně „Change needs creativity" vyzýváme naše zákazníky, aby se k nám připojili. Pomocí inovativních nápadů chceme společně změnit způsob uvažování o naší planetě. Těšíme se, že společně s vámi budeme přetvářet naši budoucnost.

 

Se srdečným pozdravem

Stefan Leitz
CEO Faber-Castell AG