Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací
  • Baron Wilhelm von Faber (stojící vpravo) s manželkou Berthou (sedící vpravo) a dcerou Hedwigou (uprostřed).

    Návštěva rodiny v Americe

Pátá generace

Baron Wilhelm von Faber (1851-1893)

Wilhelm, jediný syn Lothara von Fabera, je předurčen převzít společnost. Bohužel, jeho náhlá smrt tyto plány předčasně ukončí. A protože oba Wilhelmovi synové zemřeli v dětském věku, neexistují žádní mužští nástupci, kteří by jednoho dne firmu převzali.

Wilhelm von Faber na obchodní cestě do Ruska

Po absolvování obchodních studií ve švýcarském internátním zařízení se Wilhelm von Faber ujal řídící role v rodinné společnosti. Podniká četné obchodní cesty, které ho zavedou do Ruska i Ameriky.

Na lovu: Lothar (zcela vlevo) a Wilhelm von Faber (druhý zprava)

Baron Wilhelm von Faber má úzký vztah k přírodě a velkou vášeň pro lov jelenů. Velmi rád se zdržuje na své lovecké chatě poblíž Norimberku. A právě zde, na svém oblíbeném místě, tragicky umírá.