Šestá generace

Hraběnka Ottilie a hrabě Alexander von Faber-Castell

Nejstarší vnučka Lothara von Faber, Ottilie, se v roce 1898 provdala za hraběte Alexandra zu Castell-Rüdenhausena. Po uzavření manželství vzniká nové rodinné příjmení. Hraběnka a hrabě vystupují po jménem von Faber-Castell. Tímto novým spojením vzniká nová epocha prezentace značky Faber-Castell na světovém trhu.

Ottilie (Tilly) von Faber

Otec Ottílie (nazývané ,,Tilly“) Wilhelm von Faber tragicky zemřel ve věku 42 let. Jeho brzké úmrtí zmařilo tak jeho otci Lotharovi von Faber představu o předání své celoživotní práce mužskému dědici. Po Wilhelmovi zůstali tři dcery a nejstarší dcera, baronka Ottilie von Faber, se později stává dědičkou společnosti.   

Když v roce 1896 zemřel také Lothar von Faber, řízení společnosti A.W. Faber se zprvu ujala jeho žena, vdova a baronka Ottilie. Předchozí způsob řízení společnosti dle vůle Lothara byl zachován ,,... protože jsem pevně přesvědčen, že zaměstnanci, kteří se podrobně seznámili se zásadami, které zastupuji, je budou i nadále dodržovat ve prospěch celkového růstu společnosti v budoucnosti “. 

Nejstarší Lotharova vnučka Ottilie, které bylo v té době pouhých 19 let, se stala první dědičkou rozsáhlého majetku rodinné společnosti.

 
 

Svatba a nový rodinný erb: Faber-Castell

Vdova Ottílie von Faber měla velkou radost, když se její vnučka Ottílie provdala v roce 1898 za hraběte Alexandra Castell-Rüdenhausena (1866-1928): „První radostná událost za mnoho let, paprsek světla v životě rodiny Faberů“.

Lothar von Faber ještě před svou smrtí stanovil, že jméno „Faber“ musí být zachováno, pokud se dědička společnosti provdá. Když se baronka Ottílie provdala za hraběte Alexandra zu Castell-Rüdenhausena, vzniklo nové rodinné příjmení Faber-Castell.

Ve prospěch společnosti

Lotharova vdova Ottílie byla velmi spokojená s manželem její vnučky, protože v hraběti Alexandrovi našla toho, „kdo přijímá zodpovědnost, s nímž lze konzultovat dobro celku, ruku v ruce, stejně snadno, jak by to bylo možné u mého syna“. V roce 1900 ho přijala za partnera ve společnosti a přenechala mu vedení celé společnosti. Po její smrti, v roce 1903, její vnučka hraběnka Ottilie zdědila společnost a její muž Alexander, jako partner společnosti, zůstal i nadále ve funkci generálního ředitele.

Rodina v soukromém prostředí

První světová válka

První světová válka v letech 1914-1918 přinesla hluboké sociální a politické změny. Světový řád, kterému zejména v Německu stále dominovala vznešená šlechta, se zhroutil. Počáteční váleční nadšení se brzy změnilo ve zklamání. Když vypukla válka, hrabě Alexander se musel přestěhovat do Belgie a jen zřídka kdy měl příležitost navštívit svoji ženu Ottilii ve Steinu u Norimberka. Dlouhé odloučení touto vztahu nepřálo a postupně nastalo vzájemné odcizení. „Vnímám, že naše vzájemné pocity už nejsou stejné“ napsal Alexander. 

Válka je rozdělila

Když se Ottilie zamilovala do Filipa Freiherra von Brand zu Neidstein, požádala Alexandra o rozvod: „Drahý Alexandře! Dnes k tobě přicházím s velkou prosbou. Dej mi svobodu“.

Alexander se oženil s hraběnkou Margitovou ze Zedtwitze

Hrabě Alexander byl jediným vlastníkem společnosti. V roce 1920 se oženil s hraběnkou Margit von Zedtwitz a v roce 1922 se jim narodil syn Radulf. Jeden rok před svou smrtí hrabě Alexander znovu přijmul své rodné jméno hrabě zu Castell-Rüdenhausen. Zemře v roce 1928 ve věku 62 let. Pro své místo odpočinku si zvolil své sídlo na Schwanbergu poblíž Castell.   

Další generace

Čtvrtá generace
Baron Lothar von Faber (1817-1896)
Přečtěte si více
Pátá generace
Wilhelm von Faber (1851-1893)
Přečtěte si více
Sedmá generace
Hrabě Roland von Faber-Castell (1905-1978)
Přečtěte si více