Poutavá rodinná historie

Historie rodiny Faber-Castell je velmi bohatá a spadá až do 18.století, kdy byla založena.

První tři generace

Čtvrtá generace
Baron Lothar von Faber (1817-1896)
Přečtěte si více
Pátá generace
Baron Wilhelm von Faber (1851-1893)
Přečtěte si více
Šestá generace
Hraběnka Ottilie a hrabě Alexander von Faber-Castell
Přečtěte si více
Sedmá generace
Hrabě Roland von Faber-Castell (1905-1978)
Přečtěte si více
Osmá generace
Hrabě Anton-Wolfgang von Faber-Castell (1941-2016)
Přečtěte si více
Devátá generace
Správní rada a akcionáři
Přečtěte si více