Produktová reklama ve 20. století

Nové moderní technologie na začátku 20. století otevírají zajímavé možnosti pro produktovou reklamu.