Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací
Zažijte Faber-Castell

Zámek Faber-Castell

Zámek Faber-Castell svými románskými oblouky a sloupy, dřevěnými rámovými prvky a kulatými rohovými věžičkami připomíná středověký hrad - symbol jména Castell.

Svatba

V roce 1898 se nejstarší dcera barona Wilhelma von Fabera, baronka Ottilie (1877–1944) provdala za hraběte Alexandra zu Castell-Rüdenhausena, člena jedné z nejstarších aristokratických rodin v Německu. Aby se však zachovalo renomované jméno rodiny Faberů a rodinné firmy Faber, vydal svého času Lothar von Faber speciální dekret, ve kterém bylo stanoveno, že při uzavření manželství s dědičkou společnosti Faber musí být zachováno její rodové jméno Faber. Tehdy se jednalo o naprosto nezvyklý postup, který vyžadoval schválení samotným panovníkem. Proto se Alexander a Ottillie jmenují hrabě a hraběnka von Faber-Castell. Po smrti Lothara von Faber, v roce 1903, převzali vedení rodinné firmy Ottilie a její manžel Alexander. Ve stejném roce nechal hrabě Alexander postavit nové rodinné sídlo v blízkosti výrobního areálu ve Steinu a sousedící s menším starým zámkem, který nechal postavit Lothar von Faber. Nové rodinné sídlo bylo dokončeno v roce 1906.

Nový zámek

Velký zámek Neues Schloss (Nový zámek) byl postaven za pouhé tři roky (1903-06) pod dohledem Theodora von Kramera, vedoucího bavorského plánovacího oddělení a ředitele obchodního muzea. Věže, zimní zahrada a kaple jsou seskupeny kolem obdélníkového nádvoří. Zvonice - symbol města Stein - spojuje dva zámky. Romantická východní část má terasu s výhledem do parku a na elegantní vilu, která byla postavena pro Lotharova syna Wilhelma von Fabera v roce 1884. Okna, věže a zdivo nového zámku Neues Schloss připomínají vážený středověký hrad - vhodný pro jméno Castell, kterou nese rodina již od 11. století.
Hraběnka Ottie von Faber-Castell v pokoji Louis XIV

Interiéry zámku

Tři patra zámku poskytují fascinující kontrast mezi historismem a secesí. Několik místností, které jsou pro historiky umění velmi zajímavé, navrhl Bruno Paul, známý designér interiéru. Ostatní pokoje jsou jako pohled do historie, interpretace různých minulých stylů. K dispozici je recepce ve francouzském klasickém stylu, renesanční knihovny, velká vstupní hala s typickými románskými prvky, taneční sál s gotickými, renesančními, barokními a secesními detaily. Dámské a pánské mramorové koupelny v secesním stylu. V horním patře se nachází velký slavnostní sál, kde se konaly četné plesy a recepce pro šlechtu a lidi ze světa politiky a podnikání.