Naše firemní zásady

Naše firemní zásady poskytují odpovědi na následující otázky: O co Faber-Castell usiluje? Jaké jsou naše zásady? A jaké je naše poslání? Popisují naše vize a stanovují rámec pro naši strategii, naše cíle a naše provozní činnosti. Firemní zásady zahrnují naši vizi, naše hodnoty a naše poslání.
Painting with a blue charcoal
Naše vize
O co usilujeme?
Přečtěte si více
Red pencils
Naše hodnoty
Jaké jsou naše hodnoty, které nám umožňují dosahovat naše cíle?
Přečtěte si více
Naše poslání
Co nás motivuje?
Přečtěte si více

Video

Little girl painting with a blue pencil