Upozornění na podvodné online stránky, které nabízejí produkty Faber-Castell. Více informací

Naše firemní zásady

Naše firemní zásady poskytují odpovědi na následující otázky: O co Faber-Castell usiluje? Jaké jsou naše zásady? A jaké je naše poslání? Popisují naše vize a stanovují rámec pro naši strategii, naše cíle a naše provozní činnosti. Firemní zásady zahrnují naši vizi, naše hodnoty a naše poslání.

Video