Naše firemní zásady

Naše firemní zásady poskytují odpovědi na následující otázky: O co Faber-Castell usiluje? Jaké jsou naše zásady? A jaké je naše poslání? Popisují naše vize a stanovují rámec pro naši strategii, naše cíle a naše provozní činnosti. Firemní zásady zahrnují naši vizi, naše hodnoty a naše poslání.
Naše vize
O co usilujeme?
Přečtěte si více
Naše hodnoty
Jaké jsou naše hodnoty, které nám umožňují dosahovat naše cíle?
Přečtěte si více
Naše poslání
Co nás motivuje?
Přečtěte si více

Video