Globální zodpovědnost

Hodnoty jakékoli dobře řízené rodinné firmy musí zahrnovat udržitelnost, sociální a environmentální odpovědnost a lidské ctnosti, jako jsou tolerance, skromnost a čestnost. Můj prapradědeček, Lothar von Faber, byl podnikatel, který se velmi angažoval v sociální oblasti, a tak bylo vlastně povinností, aby jeho potomci následovali jeho příkladu. Sociální charta podepsaná v roce 2000 zakazuje diskriminaci a dětskou práci a chrání naše zaměstnance před vykořisťováním. Dohody Mezinárodní organizace práce (MOP), ke kterým nás charta zavazuje, vnímám prostě jako přirozené standardy pro kohokoli, kdo podniká.

Abyste dosáhli dlouhodobého úspěchu, musíte myslet do budoucna. Pro mne jako pro podnikatele je nesmírně důležité, abychom nevydělávali na úkor budoucích generací. Kromě jiného vytvářím udržitelné zdroje dřeva, naší nejcennější suroviny, které nijak negativně neovlivňují ani lidi, ani životní prostředí.

Nezajímá mne krátkodobý zisk. Pokud chce být podnik dlouhodobě úspěšný, je pro něj naprosto zásadní schopnost dlouhodobě generovat zisk. Pro mne jde obchod a integrita ruku v ruce. Integrita, která zahrnuje vlastnosti jako sociální a environmentální odpovědnost, důvěra, čestnost a poctivost, je zcela slučitelná se ziskovostí. Ostatně jen ziskový podnik se může věnovat sociálním a ekologickým otázkám. Díky naší zdravé finanční situaci a respektu našich obchodních partnerů jsem si naprosto jistý, že cesta, kterou jsme zvolili, je správná.

Hrabě A.W. von Faber-Castell

 

Udržitelná výroba