Přizpůsobeno pro různý věk dětí

Není nic lepšího než okamžik, kdy Vaše dítko poprvé vyřkne slova „máma“ nebo „táta“ – tuhle jedinečnou vzpomínku budete navždy opatrovat. Tyto vzácné chvíle představují důležitý krok ve vývoji jazykových dovedností každého dítěte. Předtím pouze napodobují jednoduché zvuky, ale od tohoto okamžiku si začnou osvojovat slova a učit se jejich význam.  Naše tělo i mysl se v průběhu života neustále mění. Je to dynamický proces plný překážek, které musíme překonat, abychom se mohli dále rozvíjet. Neodmyslitelnou součástí života je proto učení – a právě během tohoto procesu učení získáváme stále propracovanější psychologické struktury.


Každá životní fáze zahrnuje více či méně charakteristické vývojové jevy. V prvních letech života ovšem procesy učení probíhají velmi rychle a živelně a mají zásadní vliv na rozvoj naší osobnosti.

Jakmile porozumíte jednotlivým krokům ve vývoji Vašeho dítěte, které musí zvládnout, a dovednostem, které si potřebuje osvojit, budete moci podpořit jeho či její nadšené úsilí prostřednictvím odpovídajících her a materiálů.