Ochrana dat

Prohlášení o ochraně dat za celou podnikatelskou skupinu Faber-Castell 

Prohlášení podnikatelské skupiny Faber-Castell o ochraně dat platí pro všechny webové stránky, za které odpovídají německé společnosti podnikatelské skupiny Faber-Castell (viz impresum). Webové stránky podnikatelské skupiny Faber-Castell mohou obsahovat odkazy na cizí podniky, na které se naše prohlášení o ochraně dat nevztahuje. 


Podnikatelská skupina Faber-Castell zaručuje důvěrnost Vašich osobních dat tím, že

jsou naše pracovnice a pracovníci povinni zachovávat mlčenlivost, 
naše bezpečnostní opatření odpovídají aktuálnímu stavu techniky a
na dodržování "prohlášení o ochraně dat" dohlíží podnikový pověřenec pro tuto oblast a interní revize. 


Data předaná prostřednictvím prohlížeče/internetové technologie 

Vaše návštěva našich webových stránek je protokolována. Zjišťována je IP adresa aktuálně používaná Vaším PC, datum, čas, typ prohlížeče, operační systém Vašeho PC a Vámi procházené stránky. Identifikace osob pro nás není možná. Tato data jsou sledována pouze za účelem bezpečnosti dat (například optimalizace). Jiné vyhodnocování dat, s výjimkou statistického – v tomto případě v anonymizované podobě, není prováděno. Rovněž tak nejsou vytvářeny nebo zpracovávány žádné individuální profily prohlížení stránek a podobně. Cookies 

Pro optimalizaci internetové nabídky Faber-Castell používáme tak zvané Cookies. Cookie u Faber-Castell je náhodné, anonymní číslo seance. To je pro statistické účely předáváno při přístupu na webové stránky skupiny Faber-Castell Vašemu prohlížeči. Tato informace je pak prohlížečem dočasně uložena do hlavní paměti Vašeho počítače a po skončení seance opět vymazána. Jedná se o tak zvané Session-Cookies. Prostřednictvím nastavení svého prohlížeče můžete sami určit, zda a jakým způsobem umožníte použití Cookies na svém počítači. Odmítnutí Cookies nemá žádný vliv na rozsah funkčnosti naší webové nabídky. Námi používané Cookies neobsahují žádná citlivá osobní data. Použití Vašich osobních dat

Osobní data, která nám sdělíte prostřednictvím webové stránky (například jméno, adresa, emailová adresa), jsou zpracovávána pouze při korespondenci s Vámi a pouze za účelem, ke kterému jste nám je poskytla/poskytl (například požadavek na informační materiály, vypracování nabídky). Vedle toho můžeme tato data příležitostně využít pro to, abychom Vás informovali o nových produktech, službách a jiných výkonech, které by Vás mohly případně zajímat. Takovéto použití osobních dat můžete kdykoli zakázat. Ujišťujeme Vás, že Vaše osobní data nepředáme žádné třetí osobě, ledaže bychom k tomu byli povinni podle zákona nebo byste nám k tomu dala/dal předem souhlas. Pokud využíváme pro provádění a realizaci procesů poskytovatele služeb, řídí se smluvní poměry ustanoveními BDSG. Vaše práva

Máte právo na informace o tom, jaká Vaše osobní data byla uložena, právo na opravu nesprávných dat, zablokování a smazání dat.  
Bezpečná komunikace po internetu

Obecně je internet považován za nezabezpečené médium. Aby byla zaručena důvěrnost komunikace s Vámi, používáme tak zvané šifrování SSL (Secure Socket Layers). Podle současných vědomostí je takto prováděné 128 bitové šifrování považováno za bezpečné. Metodu SSL podporují všechny běžně používané prohlížeče. Aktualizace tohoto prohlášení o ochraně dat

Pokud zavede Faber-Castell nové produkty nebo služby, dojde ke změně internetových postupů nebo zdokonalení technik pro zabezpečení internetu a elektronického zpracování dat, musí být "prohlášení o ochraně dat" aktualizováno. Proto si vyhrazujeme právo prohlášení případně změnit nebo doplnit. Změna bude zveřejněna na tomto místě. Aktuální stav je datován 1. června 2008. Další otázky? 

Obraťte se laskavě na pověřence podnikatelské skupiny Faber-Castell pro ochranu dat prostřednictvím následující adresy: Faber-Castell Aktiengesellschaft 

Datenschutzbeauftragter 

Nürnberger Str. 2 

90546 Stein 

Telefon 09 11 / 9965 - 0 

Emailová adresa: datenschutz@faber-castell.de