Klíčové hodnoty značky

Pojem „BRAND ESSENTIALS“ definuje základní hodnoty značky Faber-Castell. Jsou základem všeho, co děláme a jak se chováme – v našem podniku a vůči našim zákazníkům, obchodním partnerům, společnosti a okolnímu světu.

Tím, že chráníme a zachováváme základní hodnoty značky, zůstává společnost Faber-Castell nezaměnitelnou na celém světě. Naše Brand Essentials (základy značky) jsou základem pro důsledné vedení značky. Pomáhají nám vytvářet jasné struktury a směrnice a propojovat a sjednocovat všechny oblasti podnikání. Tím zabezpečujeme dlouhodobý růst a rozvoj společnosti.

Koncepce a tradice

Obor působnosti společnosti Faber-Castell se opírá o vlastní kořeny, naši historii a naše zkušenosti a my jich využíváme, abychom podnikatelsky utvářeli budoucnost. Za pomoci důkladných vědomostí dosahujeme vedení na trhu a hodnověrnosti a zabezpečujeme silnou, celosvětovou komunikační a prodejní síť, spočívající na poctivých obchodních vztazích.

Vynikající kvalita

Chceme poskytovat jen to nejlepší ve všech výrobních kategoriích a službách. Bereme na zřetel místní potřeby trhu, aniž bychom ztráceli z očí naše mezinárodní cíle.

Pojem kvalita chápeme jako:

  • Point of Difference“, znatelný a smysluplný dodatečný užitek

  • Vynikající vlastnosti výrobku

  • Charakteristický a nadčasový design

Inovace a kreativita

Inovace a kreativita, ale i snaha o soustavné zlepšování, jsou pro nás průkopnické práce. V ohnisku našeho zájmu je přitom řešení problémů našich zákazníků. Podporujeme kreativitu a osobní angažovanost našich zaměstnanců otevřenou pracovní atmosférou a mezinárodními, mezioborovými projektovými skupinami.

Sociální a enviromentální zodpovědnost

Cítíme se být zavázání člověku a přírodě. Naši sociální zodpovědnost v rámci podniku a ve styku s našimi partnery myslíme vážně a upřímně. Bereme vážně naši roli ve společnosti. Klademe důraz na ekologickou výrobu, abychom tak přispěli k zajištění budoucnosti našich potomků. Jsme vedoucí silou při vývoji intenzivních, dlouhodobých technologií.